Euro kabina

Kombinirana postrojenja lakiranje-sušenje

naziv  Euro kabina
šifra  220
proizvođač   Štiv d.o.o.
cijena   na upit        
stanje  novo
skladište  da/ne  isključivo po narudžbi

Uvodna riječ

Prostor za prskanje i sušenje odgovara tehničkoj izvedbi i uvjetima za jednu kabinu prskanje-sušenje  za upotrebu boja i lakova s točkom pališta iznad 21°C. Kabina za prskanje se dijeli na dva osnovna dijela izgradnje: agregatski dio za smještaj agregata i kućište kabine za prskanje. Montaža slijedi na jedan temelj na kojem postoji mogućnost ugradnje podnih rešetki s filterima i kanalima.

  Funkcija  kabine

Kabina je namijenjena za tri osnovne funkcije rada:  prskanje, sušenje i Eko sistem (štedni sistem energije).

Za vrijeme prskanja kabina bude snabdjevena  svježim čistim zrakom. Svježi zrak prvo prečišćen (predfilter (EU-3), zagrijan i tada preko plafonske filter deke (impregnirani filter klase EUR 5) upuhan u prostor kabine. Odsis prljavog zraka nastalog kod prskanja preko duplog podnog filtera omogućavao bi odvodni ventilator i preko središnjeg kanala izbačen u slobodnu vanjsku atmosferu (prečistačka moć 86-88%). Vrijeme sušenja, temperaturu u kabini moguće je podesiti na sistemu podešavanja na komandnom ormaru. Za vrijeme sušenja kabina radi na principu kružnog sistema, što znači zrak usisan preko filtera bude dogrijan, oplemenjen svježim cca. 20-25% i preko filter deke vraćen u prostor kabine.

EKO-štedni sistem energije  primjenjuje se automatski kod prekida rada kod prskanja i u određenom vremenu do početka ponovnog prskanja prebacuje kabinu na štedni sistem odsisa i dobave zraka (cca. 20% kapaciteta).

1.1  Izvedba kućišta kabine

Kućište kabine izrađeno iz temeljno učvršćenih profilnih rama i samonosive konstrukcije iz duplozidnih, izoliranih panela. Sendvič paneli izgrađuju jedan zatvoren prostor i kao takvi istovremeno sprečavaju gubitak temperature, te prigušuju buku. Komadni elementi su širine cca. 1.000 mm, a tzv. feder – nut sistem panela omogućuje bezračno brtvljenje prostora i kroz posebnu izvedbu konstrukcije panela sprečavaju se toplinski mostovi između unutarnjeg  i vanjskog zida kućišta kabine. Paneli su izrađeni iz duploslojnog čeličnog lima s izolacijom od 80 mm prešane, lijepljene  kamene vune otpornosti na požar od 60 min obojane 9002 Ralom boje. Vanjski zidovi kabine nakon postave osiguravaju se još dodatno s kutno profilnim oblogama, a potom slijedi izrezivanje otvora za dovod zraka. Kabina je opremljena dvojim vratima: dvokrilnim ulaz-izlaz (4x4m), te dvojim malim za bijeg (2x1m) s ugrađenim prozorima (400×300). U plafonskom dijelu kabina je opremljena sa velikopovršinskom filter dekom za dovod zraka, kao i ovjesima za osvjetljenje. Dio podnog dijela kabine pokriven rešetkama(nosivosti 500 kg po osovinskom razmaku), a ispod njih ugrađen je filterski dio za pročišćavanje prljavog zraka nastalog prilikom prskanja.

1.2 Tehnički podaci

    Dimenzije kabine

Kabina se izrađuje po narudžbi, to znači da ne samo dimenzije kabine, nego i izvedba vrata, prozora, boje i ostalih pojedinosti moguće je izvesti po želji naručioca.

Kabina Unutarnja dimenz. Vanjska dimenz.
Dužina 8.000 mm 8.160 mm
Širina 5.000 mm 5.160 mm
Visina 4.700 mm 4.780 mm
Materijal panel duplostranični čelični lim(sendvič panel sistem), sa prešanom i lijepljenom kamenom vunom
Debljina zida 80 mm otpornosti na požar 60 min. sa certifikatom
Boje Paneli Ral 9002
  Temeljne rame Ral po želji
  Kutne rame Ral po želji

    Filter deka

Filter deka obuhvaća 16  kom. filterskih elemenata složenih u plafonskom dijelu. Deka posjeduje sistem za brzu izmjenu filtera, pojedini dijelovi na pantnom sistemu jednostavni za brzo otvaranje. Na filter deku je također spojen dovod za svježi i topli zrak.

Filter Klase EU – 5

Površina: 36 m2

Materijal: Impregnirani ravni filter, sintetika

Osvjetljenje

Osvjetljenje obuhvaća lijevo i desno u plafonskom dijelu 5 osvjetljavajućih  dugocjevnih lampi 4×36 watta. Postoji i alternativa ugaone izvedbe.

Položaj ugradnje  45°
Broj  10 kom
Broj svj.cijevi  40 kom
Boja svjetla  54 danje svjetlo
Max.temp.prostora  100°C
Proizvođač  Tep Zagreb
Kapacitet  1440 watta
Napon za spajanje  220V, 50Hz
Izvedba  ‘S’ s certifikatom za svaku lampu

Glavna vrata/vrata za bijeg

Glavna  vrata (ulaz i izlaz), kao i mala vrata za bijeg samozatvarajuće su vezana za kabinu. Glavna  vrata u četverokrilnoj su izvedbi, a vrata za bijeg u jednokrilnoj izvedbi s opremom za samozatvaranje. Sva vrata posjeduju potrebne okove, kao i kontrolne prozore.

Dimenzije Glavna vrata Vrata za bijeg
Širina 4.000 mm 1.000 mm
Visina 4.700 mm 2.000 mm
Broj kom. 1 kom 2 kom
Materijal panel  dvostranični čelični lim, izolacija: prešana lijepljena kamena vuna   (sendvič sistem)
Debljina (izolacija) 80 mm otpornosti na požar 60 min (F-60 standard)
Boje Panel Ral 9002 sivo bijela
Temeljne rame Ral po želji
Kutni profili Ral po želji

Temeljni radovi, podne rešetke i podni filter

Temeljni radovi se sastoje iz noseće konstrukcije za podne rešetke, kao i čeličnih ugaonih profila za ugradnju grubih labirint filtera, te nosača mreže za fini filter.

Podne rešetke podna  pocinčana rešetka 30x40x5 mm
Površina cca. 26 m2
Nosivost 500 kg   osovinski razmak
Filter Pred filter grubi limeni labirint(čelični lim 0,8 mm)Fini Paint –Stop  sintetična staklena vlakna

2. Agregatski dio s pripadajućim dijelovima

Kućište

Solidna ramska konstrukcija iz zavarenih, obojanih ugaonih profila. Bočne pokrivne ploče izrađene iz čeličnog galvaniziranog,  izoliranog lima debljine 1 mm. Ploče su vijčano pričvršćene za ramsku konstrukciju. Svi dijelovi za poslugu predviđeni su s četvero-kantnim bravama za brzo otvaranje –zatvaranje.

Kućište predfiltera

Kućište predfiltera s filterima služi za filtriranje usisanog vanjskog (svježeg) zraka, a  filteri su izrađeni  na džepnom sistemu. Filterski dio je predviđen sa uguravajućim ramama za jednostavnu i brzu zamjenu.

Filter  Klase EU-3
Broj  4 kom
Veličina  592×592 mm, 6 džepova

Komora za miješanje

Komora za miješanje služi za podešavanje zračne struje kod prskanja (usis svj.zraka) ili sušenja (recirkulacija: jedan dio svj.zraka ca.10-20%).Kompletno podešavanje teče preko zračno pokretanih klapni koje dobivaju komandu preko prekidača na glavnom komandnom ormaru,a rade na poprečnom sistemu.

Kućište zadnjeg filtera

Kućište zadnjeg filtera s filterima služi za  zadnje prečišćavanje ispušnog zraka od ostataka boje, prije ispuha u slobodnu vanjsku atmosferu. Filterski dio predviđen na uguravajućim ramama i lako je pristupan.

Filter  Klase EU-3
Tip  ravni filter sintetika, progresivno izgrađen
Broj  12 komada
Veličina  500×600 mm

 

Grijaća komora

Grijaća komora izrađena na principu direktno grijanog zraka, a specijalno namijenjena za primjenu na postrojenjima lakirnica. Ložište se sastoji iz zavarene čelično-kromove konstrukcije, kod čijeg se razvitka posebno pazilo na maksimalnu iskoristivost temperature,što smanjuje energetske troškove i opterećenje čovjekove okoline kod rada kabine za prskanje.

Grijač grijaći učinak 220 kW
ulazni zrak -20°C
izlazni zrak +22°C
grijaći medij plin ili lož ulje
tip grijača Girš

Ventilatori i motori

Ventilatori velikog učinka, pokretani remenskim prijenosom centrifugalni ventilatori s naprijed uvinutim  lopaticama,sa duplo usisavajućim kolima.Kućišta kao i kola ventilatora izrađeni su iz galvaniziranog čeličnog lima debljine1,5 mm. Kola vent. dinamički  balansirana, montirana na osovinu s  ležajevima u gusanim kućištima sa ugrađenim mazalicama.

Ventilatori i motori dovod zraka odvod zraka
Ventilator tip HE-560 HE-560
Zračni učinak 22000m3/h 22000m3/h
Delta P total otpor 500 Pa 500 Pa
Br.ok.ventilatora 700 min-1 700min-1
Broj ok.motora 1400min-1 1400min-1
Tip motora EEx-eII T3 Eex-eII T3
Instalirana snaga 7,5 kW 7,5 kW
Remenje SPA,3 SPA,3 uski profil
Težina  agregatskog dijela = 1600 kg po komadu
Dimenzije (duž×šir×vis) 5,5x3x1,5m 5,5x3x1,5m

3.Upravljački sistem

Srce svake kabine za prskanje-sušenje gradi se na upravljačkom sistemu, koji ćemo standardno opisati. Komanda  nad kabinom sastoji se na podešavanju dovoda zraka, što znači za upravljanje nad zračno-grijaćim sistemom moraju se uzeti mjerni učinci iz dovodnog kanala zraka za kabinu. Kod mjerenja, mjere se podaci temperature i pritisaka u kabini. Nakon toga  željeni podaci mogu se na komandnoj ploči podesiti i pomoću upravljačkog sistema zadržati  i kontrolirati za vrijeme rada kabine.

Izabrani načini rada: Prskanje – sušenje – ECO pogon pokazuje srednji osvijetljen prekidač na upravljačkom ormaru.

Standardna izvedba upravlj. ormara

Glavni prekidač s pozicijom isključivanja- pomoć kompletno priključno spojen.Upravljački ormar opremljen sa svim potrebnim segmentima mjerenja, upravljanja, kontrole i zaštite koji su potrebni za jednu kabinu za prskanje-sušenje.

Plamenik je opremljen sa svojim upravljačkim komandama, koje se mogu kontrolirati  očitati na upravljačkom ormaru (pogon-kvar).

Upravljanje nad osvjetljenjem u kabini vrši se preko upravljačkog ormara, tako da svaka strana osvjetljenja u kabini ima svoj zasebni prekidač s kontrolnom lampicom.

Načini pogona  kabine prskanje ili sušenje prikazani su osvjetljavajućim prekidačem i oznakom 0-1.

Ventilatorsko upravljanje je predviđeno na sistemu zvijezda – trokut sa svim potrebnim zaštitama motora.

ECO-pogon

Kabina za prskanje sušenje u standardnoj izvedbi opremljena je dodatnim upravljanjem koje služi za štednju energije. Kada se prekine u kabini s prskanjem u određenom vremenu ponovo ne počne prskati prebacuje se kabina na rad u Eco sistemu. Sada radi samo dovodni ventilator, a upravljački mehanizam klapni prebacuje zrak na kružni sistem, s minimalnim odvodom zraka. Štedni sistem se ukapča pomoću osvjetljenog tastera i prikazan kroz kontrolnu lampicu. Prekidačko vrijeme od prskanja na Eko pogon podešava stranka sama na upravljačkom ormaru.

‘Cooling down’ hlađenje grijače komore

Za normalnu temperaturu grijača i ponovni rad kabine na prskanje nakon grijanja brine se pogonska automatika, koja ostavlja ventilatore u radu tako dugo dok grijač i kabine ne postignu normalnu radnu temperaturu.

Vrijeme  sušenja

Digitalnim podešivačem s biranjem vremena sušenja kroz +/- tipkom i očitavanjem vremena  sušenja na displeju. Nakon isteka vremena sušenja slijedi automatsko prebacivanje kabine na  funkciju hlađenja kabine i grijaće komore.

Upravljanje temperaturom

Upravljanje temperaturom slijedi preko mikroprocesornog temperaturnog podešivača, s dva odvojena mjeračko-upravljačka kruga za pogon prskanja i pogon    sušenja (0-80*).

Željene temperature podešavaju se kroz +/- taster i takve je moguće očitati u svako vrijeme sa displejskog pokazivača.

Opće sigurnosne mjere

Prskanje može početi samo kada su ispunjeni sljedeći uvjeti: kod uključenog odvodnog ventilatora, kao i kod zatvorenih vrata kabine. U zračnom dovodu zraka za prskanje ugrađen elektromagnetski ventil koji otvara zrak za prskanje samo u gore navedenim uvjetima.

Kod puštanja kabina u rad u zračnom sistemu mora biti najmanje 4 bara pritiska (otvaranje – zatvaranje pneumatskih klapni u mješaćem dijelu).

Protupožarne zaklopke: u probojnim dijelovima kabine ugrađene su protupožarne zaklopke u kojima je ugrađen krajnji prekidač. Kod zatvorenja klapne automatski se isključuju ventilatori.

Kod isključenja odvodnog ventilatora postrojenje pokazuje kvar i automatski isključuje dovod zraka za prskanje.

Brzine zraka

Brzina zraka u kabini: cca. 0, 22-0,25 m/s

Brzina odvodnog zraka: > 7 m/s (min 10 m iznad nivoa zemlje)

Buka

U kabini      65 db(A)

Cjevovodi

Dovodno-odvodni kanali iz pocinčanog lima 1 mm po dimenzijama.

Dimovodi  nehrđajućeg čelika O-250 s izolacijom, vanjski omot inoks lim.

Protupožarne zaklopke

Po propisu 2 kom po veličini dovodno-odvodnih kanala (po agregatskom postrojenju).

Prateća dokumentacija

Certifikat za panel (od HRG) na protupožarnu otpornost F-60

Certifikat za agregatske dijelove postrojenja (zaštite na radu)

Certifikat za lampe ‘S’ izvedba

Certifikat za protupožarne zaklopke

Shema postrojenja

Elektro shema postrojenja

Uputstvo za rad nad postrojenjem

Više slika:

Scroll to Top